מינוף נכס קיים לרכישת נכס נוסף

מינוף נכס קיים

למי שמעונין ניתן לשעבד שני נכסים ולקבל מימון גבוה יותר הדבר אפשרי ובכפוף להוראות בנק ישראל להלן:

“כאשר נכס קיים משמש כבטוחה לרכישת נכס אחר – שיעור המימון יחושב ביחס לנכס הנרכש, אך בכל מקרה האשראי לא יעלה על 50% מהנכס המשמש כבטוחה.

לפיכך, גם כאשר הנכס הנרכש אינו משמש כבטוחה להלוואה שמעמיד התאגיד הבנקאי למימון רכישתו, על התאגיד הבנקאי להעריך את שוויו.”.

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני ומקיף

ידע משכנתאות located at , , . Reviewed by 35 customers rated: 1 / 5
דילוג לתוכן