כיצד לחסוך בעמלות משכנתא

כחלק מהמו"מ על תנאי המשכנתא ניתן לקבל הנחה משמעותית בעמלת פתיחת התיק בבנק, גובה ההנחה תלוי בכושר המיקוח שלכם, בדרך זו תחסכו מאות שקלים ויותר.

מה הן עמלות המשכנתא בשוק וכיצד ניתן לחסוך בעמלות המשכנתא 

כיצד לחסוך בעמלות פרעון מוקדם?

עמלות פרעון מוקדם הנם שיקול משמעותי בבחירת תמהיל המשכנתא הנכון עבור הלקוח. בעבר היו לוקחים משכנתא לתקופה ארוכה, במסלול אחד ללא בחירה, חותמים על הסכם ההלוואה, אומרים תודה ופוגשים את הבנק בסיום ההלוואה אחרי 25 שנה. בימנו המצב השתנה והלקוחות נדרשים להתייחס לנושא הפרעון המוקדם כחלק משיקולי בחירת המשכנתא.

כיום אנשים מחליפים או משדרגים את הנכס כאשר המשפחה גדלה ,לעיתים נוצר הון מסכום כסף חד פעמי כגון קרן השתלמות,מתנה מהמשפחה ירושה וכדומה.

פרעון מוקדם מלא או חלקי של המשכנתא  כרוך לעיתים  בתשלום עמלות מסוגים שונים שעלולות להגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים.(ראה עמלה מספר 3). ניתן להימנע מתשלום חלק מהעמלות ולחסוך הרבה כסף בתכנון נכון ונבון של המסלולים במשכנתא ובהכרות עם העמלות השונות כאשר מחליטים לסלק לפני תום התקופה.

עמלות הפרעון המוקדם:

1. עמלה תיפעולית – עמלה חד פעמית עבור חישוב הפרעון מוקדם בסך 60 ₪. המפקח על הבנקים רשאי לעדכן סכום זה מעת לעת ע"פ השינויים במדד המחירים לצרכן.

*ההמלצה – לבצע סילוק משמעותי בפעם אחת ולא מספר פעמים בסכומים קטנים.

2. עמלת אי הודעה מוקדמת – עמלה בשיעור 0.1% מהסכום הנפרע, כפיצוי עבור אי יכולתו של הבנק למחזר את כספו עם קבלת התמורה. 

*ההמלצה – להודיע לבנק לפחות 10 ימים מראש לפני ביצוע הפרעון,אולם לא יותר מ 30 יום-הבנק מחויב לבטל עמלה זו במידה והודעתם מראש ובכתב. (ניתן לקבל פטור זה פעם בחצי שנה)

3. עמלת היוון בגין הפרשי ריבית – עמלה המחושבת על ההפרש בין שערי הריבית ע"פ הסכם ההלוואה הנפרעת לבין"הריבית הממוצעת" (הריבית הממוצעת הינה בהתאם לתקופות השונות ולמגזרים שונים של הלוואות, כפי שמתפרסם מפעם לפעם ע"י בנק ישראל).

*ההמלצה – זו העמלה המשמעותית ביותר למי שלקח בעבר כספי בנק בריבית קבועה. סכום העמלה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים ,מומלץ לשלב במשכנתא חדשה מסלולים ללא עמלות פרעון מוקדם, למשכנתא מסוג זכאות אין עמלות כלל, בהלוואה משלימה ללא זכאים שנלקחו בעבר בריבית גבוהה ישנן הנחות בעמלה מהשנה השלישית ע"ס 20%  ובשנה החמישית 30% הנחה.

4. עמלת "מדד ממוצע" – עמלה בשיעור מחצית מהשיעור הממוצע של השינוי במדד ב-12 המדדים האחרונים שפורסמו לפני יום הפרעון המוקדם כפיצוי בגין הפסד מדד. עמלה זו תגבה רק בהלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן ורק אם הפרעון מבוצע בין ה-1 וה-15 בחודש. אם מבצעים את הפרעון המוקדם מה-16 בחודש ועד סוף החודש, הבנק לא יגבה עמלה זו.

*ההמלצה – אם צופים מדד שלילי בחודש הסילוק עדיף לסלק לאחר ה16 לחודש ולהרוויח את המדד השלילי (יתרת הקרן תפחת)ועמלת הפרעון מוקדם לא תיגבה.

5עמלת "הפרשי שער" – עמלה בגובה הפרשי השער שבין שער מטבע החוץ ביום שבו בוצע הפרעון המוקדם ובין שערי מטבע החוץ שיחול שני ימי עסקים מאוחר יותר. עמלה זו תגבה רק בהלוואות הצמודות למטבע חוץ או המתנהלות במטבע חוץ. 

*ההמלצה – ניתן להימנע מתשלום עמלה זו אם מודיעים לבנק על הכוונה לבצע פרעון מוקדם שני ימי עסקים לפני ביצוע הפרעון (יום עסקים=כל יום בו נערך מסחר במטבע חוץ, הן בארץ והן בחוץ לארץ.)

ההמלצות במאמר זה אינם תחליף ליעוץ פרטני